Thông tin cần biết

 Bưu điện tỉnh An Giang có 184 điểm phục vụ:

 

Bưu cục:

   

 

STT

Tên Bưu cục

Địa chỉ

Điện thoại

 

1

Long Xuyên

106 Trần Hưng Đạo, Mỹ Bình

3853605

 

2

Bắc An Hoà

14 Lý Thái Tổ, Mỹ Long

3847580

 

3

Mỹ Long

11-13 Ngô Gia Tự, Mỹ Long

3840986

 

4

Vàm Cống

20/12 khóm Đông Thạnh, Mỹ Thạnh

3831108

 

5

An Phú

Thoại Ngọc Hầu, An Phú

3826764

 

6

Long Bình

Ấp I, thị trấn Long Bình

3826515

 

7

Quốc Thái

Ấp 2, xã Quốc Thái

3825309

 

8

Châu Đốc

73 Lê Lợi, Châu Phú B

3869822

 

9

Châu Long

Khóm Châu Long I, phường Vĩnh Mỹ

3865888

 

10

Núi Sam

Khóm Vĩnh Đông 1, phường Núi Sam

3861201

 

11

Châu Phú

27 Trần Quang Khải, ấp Bình Hoà, TT Cái Dầu

3685222

 

12

Châu Phú 2

327 ấp Vĩnh Lộc, thị trấn Cái Dầu

3684222

 

13

Châu Thành

QL 91 ấp Hoà Phú III, thị trấn An Châu

3651651

 

14

Chợ Mới

5 đường Lê Lợi, thi trấn Chợ Mới

3883201

 

15

Bình Phước Xuân

Âp Bình Quới, xã Bình Phước Xuân

3637100

 

16

Mỹ Luông

Ấp Thị 1, thị trấn Mỹ Luông

3885907

 

17

Phú Tân

ấp Trung Hòa, xã Tân Trung, Phú Tân, An Giang

3827272

 

18

Tân Châu

46 tổ 26 đường Thoại Ngọc Hầu, TX.Tân Châu

3822009

 

19

Thoại Sơn

Tổ 8, đường Nguyễn Huệ, thị trấn Núi Sập

3879299

 

20

Phú Hoà

Ấp Phú Hữu, thị trấn Phú Hoà

3878011

 

21

Vọng Thê

Tổ 13 ấp Tân Hiệp A, thị trấn Óc Eo

3870315

 

22

Tịnh Biên

Tổ 7, khóm Trà Sư, thị trấn Nhà Bàng

3875875

 

23

Chi Lăng

Tổ 12, khóm I, thị trấn Chi Lăng

3877000

 

24

Xuân Tô

Tổ 17, ấp Xuân Hoà, thị trấn Tịnh Biên

3876100

 

25

Tri Tôn

140 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Tri Tôn

3874001

 

26

Ba Chúc

Khóm An Hoà B, thị trấn Ba Chúc

3872100

 

27

Lương Phi

Ấp An Ninh, xã Lương Phi

3894000

 

 

Điểm Bưu điện VHX:

 

 

STT

Tên                       Điểm BĐ-VH xã

Địa chỉ

Điện thoại

I

Long Xuyên

 

 

1

Mỹ Hoà Hưng

Ấp Mỹ An II, xã Mỹ Hoà Hưng

3851121

2

Mỹ Khánh

Ấp Bình Hoà II, xã Mỹ Khánh

3878389

II

An Phú

 

 

3

 Đa Phước

Tổ 1, ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước

3860300

4

 Khánh An

Ấp An Hoà, xã Khánh An

3826199

5

 Khánh Bình

Âp Tân Bình, thị trấn Long Bình

3525060

6

 Nhơn Hội

Âp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội

3812016

7

 Phú Hội

Ấp Phú Nhơn, xã Phú Hội

3510238

8

 Phú Hữu

Tổ 2, ấp Phú Thạnh, xã Phú Hữu

3520016

9

 Phước Hưng

Ấp Phước Thạnh, xã Phước Hưng

3510111

10

 Vĩnh Hậu

Ấp Vĩnh Thuấn, xã Vĩnh Hậu

3529355

11

 Vĩnh Hội Đông

Ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hội Đông

3826510

12

 Vĩnh Lộc

Ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Lộc

3826544

13

 Vĩnh Trường

Ấp Vĩnh Nghĩa, xã Vĩnh Trường

3826444

14

 Phú Lộc

Tổ 12, ấp Phú Yên, xã Phú Lộc

3524600

III

Châu Đốc

 

 

15

 Châu Phú A

Khóm 8, phường Châu Phú A

3865100

16

 Châu Phú B

Đường Quốc lộ 91, phường Châu Phú B

3565001

17

 Vĩnh Mỹ

Khóm Mỹ Chánh, phường Vĩnh Mỹ

3863300

18

 Vĩnh Ngươn

Ấp Vĩnh Chánh, xã Vĩnh Ngươn

3855003

IV

Châu Phú

 

 

19

Bình Chánh

Tổ 12 ấp Bình Thạnh, xã Bình Chánh

3679165

20

Bình Phú

Tổ 4 ấp Bình Đức, xã Bình Phú

3679300

21

Bình Thuỷ

Tổ 19 ấp Bình Hoà, xã Bình Thuỷ

3671400

22

Cái Dầu

Tổ 24 ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Cái Dầu

3687700

23

Đào Hữu Cảnh

Tổ 7 ấp Hưng Thới, xã Đào Hữu Cảnh

3675100

24

Mỹ Đức

Tổ 1 ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức

3886522

25

Ô Long Vỹ

Tổ 3 ấp Long An, xã Ô Long Vỹ

3677000

26

Vĩnh Thạnh Trung

Tổ 20 ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Thạnh Trung

3686100

27

Bình Mỹ

Tổ 12 ấp Bình Hưng 1, xã Bình Mỹ

3670700

28

Thạnh Mỹ Tây

Tổ 13 ấp Long Châu 2, xã Thạnh Mỹ Tây

3676100

29

Mỹ Phú

Tổ 16 ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú

3886200

V

Châu Thành

 

 

30

 An Hoà

Ấp An Hoà, xã An Hoà

3837500

31

 Bình Thạnh

Ấp Thạnh Hoà, xã Bình Thạnh

3666191

32

 Tân Phú

Ấp Tân Lợi, xã Tân Phú

3663100

33

 Vĩnh Hanh

Ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Hanh

3669100

34

 Vĩnh Lợi

Âp Hoà Lợi 2, xã Vĩnh Lợi

3661001

35

 Vĩnh Thành

Ấp Trung Thành, xã Vĩnh Thành

3662001

36

Bình Hòa

Tổ 43 ấp Phú Hoà II, xã Bình Hoà

3837100

37

Cần Đăng

Tổ 13 Cần Thạnh, xã Cần Đăng

3838301

38

Vĩnh An

Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An

3839301

39

Vĩnh Nhuận

Ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Nhuận

3660001

VI

Chợ Mới

 

 

40

An Thạnh Trung

Ấp An Lạc, xã An Thạnh Trung

3621637

41

Bình Phước Xuân

Ấp Bình Trung, xã Bình Phước Xuân

3637005

42

Hoà An

Ấp Bình Thạnh 1, xã Hoà An

3881100

43

Hoà Bình

Ấp An Lương, xã Hoà Bình

3638534

44

Hội An

Ấp An Phú, xã Hội An

3623123

45

Kiến An

Ấp Kiến Thuận 2, xã Kiến Thành

3618200

46

Kiến Thành

Ấp Kiến Thuận 2, xã Kiến Thành

3631555

47

Long Điền A

Ấp Long Định, xã Long Điền A

3615499

48

Long Điền B

Ấp Long Quới 1, xã Long Điền B

3617511

49

Long Kiến

Ấp Long Định, xã Long Kiến

3636444

50

Mỹ An

Ấp Mỹ Phú, xã Mỹ An

3884227

51

Nhơn Mỹ

Ấp Mỹ Hoà, xã Nhơn Mỹ

3882200

52

Tấn Mỹ

Ấp Tân Phước, xã Tấn Mỹ

3880101

53

Vàm Nao

Ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông

3632100

54

Mỹ Hội Đông

Ấp Mỹ Đức, xã Mỹ Hội Đông

3622200

55

Long Giang

Ấp Long Thạnh 2, xã Long Giang

3890300

56

Mỹ Hiệp

Âp Thị, xã Mỹ Hiệp

3634615

57

Cái Tàu Thượng

Ấp Thị, xã Hội An

3884200

58

Bắc An Hoà

Ấp An Thuận, xã Hoà Bình

3638100

VII

Phú Tân

 

 

59

Bình Thạnh Đông

Tổ 9, ấp Bình Trung 2, xã Bình Thạnh Đông

3828700

60

Hiệp Xương

Tổ 14, ấp Hiệp Hoà, xã Hiệp Xương

3828933

61

Hoà Lạc

Tổ 8, ấp Hoà Bình, xã Hoà Lạc

3811101

62

Phú An

Tổ 2, ấp Phú Quới, xã Phú An

3282133

63

Phú Bình

Tổ 3, ấp Bình Phú 2, xã Phú Bình

3811500

64

Phú Hưng

Tổ 4, ấp Hưng Thới 1, xã Phú Hưng

3584001

65

Phú Long

Tổ 1, ấp Phú Đông, xã Phú Long

3581800

66

Phú Thành

Tổ 7, ấp Phú Thượng, xã Phú Thành

3811800

67

Phú Xuân

Tổ 8, ấp Phú Đông, xã Phú Xuân

3588222

68

Tân Hoà

Tổ 1, ấp Hậu Giang 1, xã Tân Hoà

3584622

69

Phú Lâm

Tổ 7 ấp Phú Lợi, xã Phú Lâm

3820000

70

Phú Thọ

Tổ 42 ấp Phú Mỹ Thượng, xã Phú Thọ

3828000

71

Chợ Vàm

Tổ 25 ấp Phú Hiệp, thị trấn Chợ Vàm

3829500

VIII

Tân Châu

 

 

72

Châu Phong

Tổ 7, ấp Vĩnh Tường II, xã Châu Phong

3547000

73

Lê Chánh

Tổ 2, ấp Phú Hữu I, xã Lê Chánh

3824099

74

Long An

Tổ 2, ấp Long Hoà, xã Long An

3540100

75

Long Phú

Tổ 10, ấp Long An B, xã Long Phú

3531000

76

Phú Vĩnh

Tổ 1, ấp Phú An A, xã Phú Vĩnh

3538111

77

Tân An

Tổ 7, ấp Tân Phú B, xã Tân An

3824700

78

Vĩnh Hoà

Ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hoà

3824699

79

Vĩnh Xương

Tổ 14, ấp 2, xã Vĩnh Xương

3524900

80

Long Sơn

Tổ 2, ấp Long Hưng 2, xã Long Sơn

3823700

81

Phú Hiệp

Tổ 3, ấp Châu Giang, xã Phú Hiệp

3547647

IX

Thoại Sơn

 

 

82

Định Mỹ

Tổ 8, ấp Phú Hữu, xã Định Mỹ

3710099

83

Định Thành

Tổ 11, ấp Hoà Thành, xã Định Thành

3891855

84

Mỹ phú Đông

Ấp Tân Mỹ, xã Mỹ Phú Đông

3730015

85

Thoại Giang

Tổ 10, ấp Trung Bình, xã Thoại Giang

3711290

86

Vĩnh Chánh

Tổ 5, ấp Đông An, xã Vĩnh Chánh

3878335

87

Vĩnh Phú

Tổ 14, ấp Trung Phú 2, xã Vĩnh Phú

3891113

88

Vọng Đông

Tổ 5, ấp Sơn Tân, xã Vọng Đông

3731010

89

Tây Phú

Tổ 10 ấp Phú Thuận, xã Tây Phú

3897015

90

Vĩnh Trạch

Tổ 12 ấp Tây Bình, xã Vĩnh Trạch

3891315

91

Vĩnh Khánh

Tổ 11 ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Khánh

3871315

X

Tịnh Biên

 

 

92

 An Cư

Tổ 10, ấp Phô Thi, xã An Cư

3768030

93

 An Hảo

Tổ 6, ấp An Hoà, xã An Hảo

3760098

94

 An Phú

Tổ 10, ấp Phú Hoà, xã An Phú

3875221

95

 Nhơn Hưng

Tổ 15, ấp Tây Hưng, xã Nhơn Hưng

3875209

96

 Núi Voi

Tổ 2, ấp Núi Voi, xã Núi Voi

3877066

97

 Tân Lập

Tổ 6, ấp Tân Thành, xã Tân Lập

3766944

98

 Tân Lợi

Tổ 10, ấp Tân Long, xã Tân Lợi

3877939

99

 Thới Sơn

Tổ 1, ấp Sơn Tây, xã Thới Sơn

3875201

100

 Văn Giáo

Tổ 13, ấp Mằng Rò, xã Văn Giáo

3740466

XI

Tri Tôn

 

 

101

 An Tức

Ấp Ninh Hoà, xã An Tức

3874100

102

 Ba Chúc

Khóm An Định A, thị trấn Ba Chúc

3872400

103

 Lạc Quới

Ấp Vĩnh Thuận, xã Lạc Quới

3872800

104

 Lê Trì

Ấp An Thạnh, xã Lê Trì

3872222

105

 Lương An Trà

Ấp Giồng Cát, xã Lương An Trà

3787001

106

 Lương Phi

Ấp An Nhơn, xã Lương Phi

3894066

107

 Núi Tô

Ấp Tô Thuận, xã Núi Tô

3770777

108

 Ô Lâm

Ấp Phước Lộc, xã Ô Lâm

3873200

109

 Tà Đảnh

Ấp Tân Bình, xã Tà Đảnh

3892301

110

 Tân Tuyến

Ấp Tân Bình, xã Tân Tuyến

3873022

111

 Vĩnh Gia

Ấp Vĩnh Cầu, xã Vĩnh Gia

3893100

112

 Cô Tô

Ấp Tô Bình, xã Cô Tô

3873301

Hỗ trợ khách hàng
Hotline:
Ý kiến khách hàng

Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn, để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn!

Website có tiện sử dụng hay không?
  • Rất tốt
  • Tốt
  • Bình thường
  • Khó
Liên kết websiteEnewsletter

Gửi email của bạn để nhận thông tin khuyến mãi từ An Giang Post.