Dịch vụ Khai giá

 1. Giới thiệu:  Khai giá là dịch vụ cộng thêm sử dụng cùng với các dịch vụ bưu chính chuyển phát khi gửi bưu gửi để được đảm bảo nội dung bằng cách kê khai giá trị nội dung hàng gửi. Nếu bưu gửi bị mất mát, suy suyển, khách hàng sẽ được bồi thường theo giá trị.

 

2. Đặc điểm:

 a. Điều kiện về nội dung, khối lượng, kích thước của bưu gửi khai giá
- Không chấp nhận các bưu gửi khai giá có nội dung là vàng, bạc, đá quý, kim loại quý, chứng khoán và séc.
- Điều kiện về khói lượng, kích thước bưu gửi khai giá được thực hiện theo quy định của Tổng Công ty áp dụng cho các loại bưu gửi tương ứng.
b. Kê khai giá trị nội dung
- Đối với bưu gửi là vật phẩm hàng hóa, giá trị khai có thể là một phần hoặc toàn bộ nhưng không được vượt quá giá trị thực tế và mức giá khai tối đa cho 1 bưu gửi khai giá có nội dung là giấy tờ, tài liệu là 5.000.000đ, nội dung là hàng hóa là 100.000.000đ.
- Trường hợp bưu gửi là hàng hóa đã chịu thuế, người gửi được quyền khai thêm số tiền thuế đã nộp.
- Đối với các bưu gửi khai giá có nội dung là giấy tờ, tài liệu, giá trị khai là các chi phí cho việc thiết lập các giấy tờ, tài liệu đó, không kể chi phí nghiên cứu và các chi phí khác dưới bất kỳ hình thức nào để thay thế, tái tạo và khôi phục lại chúng, nhưng không được vượt quá mức tối đa như quy định.

 

3. Phạm vi cung cấp:

Dịch vụ khai giá được áp dụng cho các bưu gửi có số hiệu trong lãnh thổ Việt Nam.
Bưu gửi khai giá chỉ được chấp nhận và trao đổi trong phạm vi các Bưu cục cung cấp Dịch vụ khai giá.
Mức giá khai:
- Mức giá khai tối đa cho 1 bưu gửi có nội dung là giấy tờ, tài liệu là 5.000.000đ.
- Mức giá khai tối đa cho 1 bưu gửi có nội dung là hàng hoá là 100.000.000đ.

 

4. Cước dịch vụ:

 Tùy theo từng dịch vụ sẽ có bảng cước giá khác nhau kèm theo chi phí của dịch vụ cộng thêm

Hỗ trợ khách hàng
Hotline:
Ý kiến khách hàng

Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn, để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn!

Website có tiện sử dụng hay không?
  • Rất tốt
  • Tốt
  • Bình thường
  • Khó
Liên kết websiteEnewsletter

Gửi email của bạn để nhận thông tin khuyến mãi từ An Giang Post.