Dịch vụ EMS

 

- Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS trong nước và quốc tế là dịch vụ nhận gửi, vận chuyển và phát các loại thư, tài liệu, vật phẩm hàng hóa theo chỉ tiêu thời gian được công bố trước.

- Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS thỏa thuận trong nước là loại dịch vụ nhận gửi, vận chuyển và phát các loại thư, tài liệu, vật phẩm, hàng hóa có chỉ tiêu thời gian toàn hành trình được Công ty Cổ phần Chuyển Phát Nhanh Bưu điện công bố trước.

  

Dịch vụ cộng thêm

 

                Báo Phát ghi số:

- Là dịch vụ mà người gửi yêu cầu được cung cấp bằng chứng phát bưu gửi có chữ ký của người nhận.

- Cước: 5.000 đồng/bưu gửi.

 Phát tận tay:

 - Là dịch vụ mà người gửi yêu cầu phát đúng tận tay cho người nhận có họ tên địa chỉ ghi trên bưu gửi. Không chấp nhận sử dụng dịch vụ phát tận tay trong các trường hợp người nhận là các đồng chí Lãnh đạo cao cấp của Đảng, chính quyền đoàn thể, các tổ chức doanh nghiệp, các địa chỉ là trường học.

- Cước: 4.000 đồng/bưu gửi

 Nhận tại địa chỉ:

- Là dịch vụ mà người gửi yêu cầu Bưu Điện đến nhận bưu gửi tại địa điểm do người gửi đề nghị và phải trả một khoản tiền cước theo quy định.

- Cước: Mỗi kg hoặc phần lẻ 1.500 đồng

 Phát tại địa chỉ:

 - Là dịch vụ mà người gửi yêu cầu Bưu Điện phát bưu gửi tại địa điểm do người gửi đề nghị và phải trả một khoản tiền cước theo quy định.

- Cước: Mỗi kg hoặc phần lẻ 1.500 đồng

 

Phạm vi cung cấp

Dịch vụ EMS được cung cấp trong phạm vi nội tỉnh và trên cả nước

 

Hỗ trợ khách hàng
Hotline:
Ý kiến khách hàng

Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn, để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn!

Website có tiện sử dụng hay không?
  • Rất tốt
  • Tốt
  • Bình thường
  • Khó
Liên kết websiteEnewsletter

Gửi email của bạn để nhận thông tin khuyến mãi từ An Giang Post.