Dịch vụ phát hành báo chí

1. Khái niệm dịch vụ PHBC:

Phát hành báo chí (PHBC) là dịch vụ tổ chức nhận đặt mua, bán lẻ và chuyển, phát "báo chí in" xuất bản trong nước và báo chí nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam của Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam từ nơi cung cấp báo chí đến khách hàng.

2. Nhận đặt mua báo chí dài hạn: Là phương thức bán báo chí cho khách hàng theo quy định về thời hạn đặt mua dài hạn.
 
3. Bán lẻ báo chí: Là phương thức bán báo chí cho khách hàng theo từng số, khách hàng mua số nào trả tiền số đó theo giá bán lẻ. Nếu khách hàng mua một số kỳ liên tục nhưng chưa đủ thời hạn đặt mua dài hạn tối thiểu, trả đủ tiền ngay khi đặt mua và được phát báo đến địa chỉ thì gọi là bán lẻ hẹn ước.
 
4. Quy định thời hạn đặt mua các loại báo chí dài hạn:
- Báo, chí xuất bản hàng ngày, hàng tuần, tháng 1 kỳ trở lên, thời hạn tối thiểu là một tháng và phải tròn tháng.
- Báo, chí xuất bản 2 đến 3 tháng một kỳ thời hạn tối thiểu là 3 tháng (theo quý hoặc các tháng phải liên tiếp).
- Tạp chí xuất bản 6 tháng 1 kỳ, thời hạn tối thiểu là 6 tháng (từ tháng 01 đến tháng 6 hặc từ tháng 7 đến tháng 12).
- Trường hợp khách hàng đặt mua dài hạn nhưng có một thời hạn kèm theo không tròn tháng, thì phần không tròn tháng được chấp nhận mua lẻ hẹn ước.
- Báo chí nhập khẩu thời hạn đặt mua tối thiểu là 6 tháng.
Hỗ trợ khách hàng
Hotline:
Ý kiến khách hàng

Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn, để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn!

Website có tiện sử dụng hay không?
  • Rất tốt
  • Tốt
  • Bình thường
  • Khó
Liên kết websiteEnewsletter

Gửi email của bạn để nhận thông tin khuyến mãi từ An Giang Post.