Bưu phẩm

Bưu phẩm gồm:

   - Thư, Bưu thiếp (gọi tắt LC)

   + Là bản chữ viết, sao hoặc in mang nội dung thông tin riêng giữa người gửi và người nhận.

    + Thư được bỏ trong phong bì dán kín và được bảo đảm bí mật theo quy định của hiến pháp

    + Khối lượng tối đa 2kg

    + Không chứa đựng vật phẩm, hàng hoá

   - Ấn phẩm

    + Là các bản chữ viết, bản in hoặc trên những vật liệu thường dùng cho ấn loát (In sách báo, tranh ảnh) và được in hoặc sao chụp thành nhiều bản giống nhau, không có tính chất thông tin riêng

    + Khối lượng tối đa 5kg.

 - Học phẩm dùng cho người mù

    + Là những bản in chữ nổi, hoặc viết bằng chữ nổi cho người mù để ngỏ và bằng giấy đặc biệt dùng riêng cho người mù.

    + Khối lượng tối đa 7kg.

   - Gói nhỏ (gọi tắt là AO)

    + Là gói đựng vật phẩm hàng hoá nhưng có tính chất thông tin riêng.

    + Khối lượng tối đa 2kg.

   - Túi M

    + Là túi đặc biệt chứa báo, tạp chí, sách vở, ấn phẩm của 1 người gửi cho cùng 1 người ở một địa chỉ.

    + Khối lượng tối đa 30kg/túi.

Quy định về kích thước

   - Kích thước bưu phẩm nói chung:

    + Tối đa: Tổng D + R + C ≤ 900mm (kích thước chiều lớn nhất phải ≤ 600mm, ± 2mm

    + Tối thiểu: với một mặt kích thước ≥ 90mm x 140mm , ± 2mm

   - Kích thước của bưu thiếp:

    + Tối đa 120mm x 235mm ± 2mm.

    + Tối thiểu 90mm x 140mm ± 2mm . 

 

Hỗ trợ khách hàng
Hotline:
Ý kiến khách hàng

Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn, để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn!

Website có tiện sử dụng hay không?
  • Rất tốt
  • Tốt
  • Bình thường
  • Khó
Liên kết websiteEnewsletter

Gửi email của bạn để nhận thông tin khuyến mãi từ An Giang Post.