Lịch sử hình thành

Tên giao dịch: Bưu điện tỉnh An Giang
Thành viên của : Tổng Công ty  Bưu Điện Việt Nam
 
 

1. Cơ cấu tổ chức:

Bưu điện tỉnh An Giang được thành lập theo Quyết định số 524/QĐ-TCCB-HĐQT ngày 06/12/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam


2. Hệ thống mạng lưới:
- Hệ thống điểm phục vụ: 08 Bưu điện huyện, 02 Bưu điện thành phố, 01 Bưu điện thị xã
Trong đó: + 27 bưu cục
+ 106 điểm BĐVHX
+ 78 hộp thư công cộng

3. Mạng vận chuyển:
 - Mạng đường thư cấp 2: từ tỉnh xuống huyện gồm 4 tuyến đường thư
 - Mạng đường thư cấp 3: 12 tuyến đường thư.


4. Ngành nghề kinh doanh chính:  

    
(1). Khai thác và phát triển mạng bưu chính công cộng, cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;


(2). Kinh doanh các dịch vụ bưu chính dành riêng theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;


(3). Kinh doanh các dịch vụ bưu chính, phát hành báo chí, chuyển phát trong và ngoài nước;


(4). Tham gia các hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính quốc tế và các dịch vụ khác trong khuôn khổ các Điều ước quốc tế trong lĩnh vực bưu chính mà Việt Nam ký kết, gia nhập khi được Nhà nước cho phép;


(5). Kinh doanh các ngành, nghề khác theo quy định của pháp luật.
Với mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp trên địa bàn tỉnh và kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ về Bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính như tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền, dịch vụ thu hộ chi hộ, dịch vụ đại lý (đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý vé điện tử và các dịch vụ đại lý khác)..., Bưu điện An Giang đã khẳng định được ưu thế vượt trội của mình về năng lực phục vụ, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của khách hàng trên địa bàn tỉnh.


5. Mục tiêu: 
Bưu điện tỉnh An Giang đang nỗ lực phấn đấu trở thành doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Bưu chính chuyển phát, Tài chính và Bán lẻ hàng đầu tại An Giang, là sự lựa chọn tốt nhất cho khách hàng.
 
Địa chỉ liên hệ 
Số 5 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên,  An Giang
ĐT: 0296 3855025, Fax: 0296 3852025
E-mail: angiang@vnpost.vn - angiang@vnpt.vn                        
Website: http://angiang.vnpost.vn

 

Hỗ trợ khách hàng
Hotline:
Ý kiến khách hàng

Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn, để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn!

Website có tiện sử dụng hay không?
  • Rất tốt
  • Tốt
  • Bình thường
  • Khó
Liên kết website



Enewsletter

Gửi email của bạn để nhận thông tin khuyến mãi từ An Giang Post.